Helo a chroeso i Wobrau UCM Cymru 2017!

Mae'n braf iawn gennym estyn gwahoddiad i chi gyflwyno enwebiadau ar gyfer rhaglen wobrau UCM 2017.

Yn ystod yr wyth mlynedd diwethaf, mae Gwobrau UCM wedi bod yn tynnu sylw at y gwaith mae undebau myfyrwyr yn ei wneud, ac eleni byddwn ni'n gwneud hynny'n fwy amlwg fyth.

Mae'r gwobrau hyn yn gyfle i undebau myfyrwyr ennill cydnabyddiaeth genedlaethol am y pethau anhygoel maent yn eu gwneud o ddydd i ddydd. Mae gwobrau i undebau myfyrwyr, swyddogion a staff mewn addysg bellach ac uwch, ar draws eich holl weithgareddau, ymgyrchoedd ac amrywioldeb mentrau a chyfleoedd i fyfyrwyr.

Mae'r cyfnod enwebu'n gorffen ar 24 Chwefror 2017 5pm, felly sicrhewch nad ydych chi'n methu ar y cyfle i enwebu'r bobl rydych chi'n gweithio â nhw.

Dyma'r categorïau eleni:

Gwobr Ymgyrch

Gwobr Amrywioldeb

Gwobr Addysg

Gwobr Tîm Swyddogion y Flwyddyn

Gwobr Cyfleoedd i Fyfyrwyr

Gwobr Gyrhaeddiad Staff Simpson/King

Gwobr Undeb Myfyrwyr Addysg Bellach

Gwobr Undeb Myfyrwyr Addysg Uwch

Darllenwch y meini prawf cyn cyflwyno enwebiad.

Cyhoeddir yr enillwyr ar 14 Mawrth 2017 yng Nghynhadledd UCM Cymru yn Venue Cymru, Llandudno.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, e-bostiwch nusawards@nus.org.uk a phob lwc!