Pwyswch y doleni isod i gyflwyno enwebiadau dan bob category.

Nodwch y bydd enwebiadau’n cau am 5 pm Ddydd Iau 28 Chwefror 2019, a ni fyddwn yn gallu derbyn enwebiadau hwyr.

Pob lwc!