Cyhoeddi enillwyr Gwobrau UCM Cymru 2017

Cafodd enillwyr Gwobrau UCM Cymru 2017 eu cyhoeddi mewn dathliad arbennig yng Nghynhadledd UCM Cymru yn Llandudno nos Fawrth 14 Chwefror.

Dechreuodd y noson gydag adloniant gan y gymdeithas Ukulele, y gymdeithas PoleFit, a BU Dance o Undeb Myfyrwyr Prifysgol Bangor, cyn inni groesawu ein gwesteiwr, Llywydd NUS-USI, Fergal McFerran.

Cafodd beirniaid y Gwobrau eleni drafferth wrth benderfynu’r enillwyr, a gwnaed argraff wych arnynt gan ystod ac ansawdd gwaith pob un a enwebwyd a chyrhaeddodd y rhest fer.

Enillwyr Gwobrau eleni oedd:

 

Gwobr Cyfleoedd i Fyfyrwyr

Cyd-enillwyr: Undeb Myfyrwyr Prifysgol Bangor ac Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth

 

Gwobr Ymgyrchoedd

Enillydd: Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe

Ail safle: Undeb Myfyrwyr Coleg Sir Gâr

 

Tîm Swyddogion y Flwyddyn

Enillydd: Undeb Myfyrwyr y Drindod Dewi Sant

Ail safle: Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth

 

Aelod Staff y Flwyddyn

Enillydd: Martin Caldwell, Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe

Ail safle: Jane Harding, Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd

 

Gwobr Amrywiaeth

Enillydd: Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd

Ail safle: Llais Myfyrwyr Coleg Cambria

 

Gwobr Addysg

Enillydd: Undeb Myfyrwyr y Drindod Dewi Sant

Ail safle: Undeb Myfyrwyr Wrecsam Glyndŵr

 

Undeb Myfyrwyr Addysg Bellach y Flwyddyn

Enillydd: Undeb Myfyrwyr Coleg Sir Gâr

Ail safle: Llais Myfyrwyr Coleg Cambria

 

Undeb Myfyrwyr Addysg Uwch y Flwyddyn

Enillydd: Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth

Ail safle: Undeb Myfyrwyr Wrecsam Glyndŵr

 

Llongyfarchiadau unwaith eto i bob un a enwebwyd ac a enillodd.Mae eich gwaith yn hynod o bwysig ac, ar ran gweddill mudiad y myfyrwyr, diolch.