Tîm Swyddogion y Flwyddyn

Sy'n cydnabod timau swyddogion sydd wedi gweithio'n effeithiol i greu newid er budd corff y myfyrwyr neu'r gymuned.

 

1. Disgrifiwch gefndir a chyd-destun eich cyflwyniad.

  • Sut daethant i wybod bod angen/eisiau newid?
  • Pa amcanion a osodwyd?

 

2. Disgrifiwch yr hyn a wnaethoch a'r heriau a fu.

  • Mae modd dangos y bu'r hyn a wnaed neu'r prosesau'n gynhwysol
  • Tystiolaeth o gydweithio wrth oresgyn heriau o fewn y tîm

 

3. Pa newidiadau a gyflawnwyd?

  • Pa effaith a gyflawnodd y tîm ar gyfer ei aelodaeth?
  • Mae modd dangos datblygiad personol aelodau o'r tîm, sgiliau newydd a ddysgwyd neu well hyder.