Gwobr Ymgyrch

Sy'n cydnabod ymgyrchoedd cynhwysol ac effeithiol sy'n grymuso Undebau Myfyrwyr, gwella bywydau myfyrwyr neu'n ymgyrchu ar faterion y mae aelodau yn eu hwynebu.

 

1. Esboniwch gyd-destun a chefndir eich cyflwyniad.

  • Sut daethoch i wybod bod angen/eisiau newid?
  • Pa amcanion a osodwyd – byrdymor a hirdymor?
  • A oes modd iddynt ddangos cyfranogiad myfyrwyr o ran canfod y newid a oedd angen ei greu?

 

2. Disgrifiwch yr hyn a wnaethoch a'r heriau a fu.

  • A gafodd prif ddylanwadwyr/penderfynwyr sylw?
  • A oes modd iddynt ddangos cyfranogiad myfyrwyr o ran dylunio a chynnal yr ymgyrch?
  • Sut aethant i'r afael ag unrhyw heriau a wynebwyd?

 

3. Pa newidiadau a gyflawnwyd?

  • Deilliannau ac effaith yn cyd-fynd â'r amcanion a osodwyd
  • A oes modd dangos tystiolaeth o'u hymgyrch (datganiad i'r wasg/erthygl/papur pwyllgor/adroddiad effaith/fideo/tystiolaeth o newid mewn ymddygiad/nifer y myfyrwyr a oedd yn rhan o'r ymgyrch sydd wedi parhau i ymgysylltu mewn ymgyrchoedd/gweithgareddau pellach yn yr Undeb)?