Sy'n cydnabod llwyddiannau Undebau Myfyrwyr yn ystod y deuddeg mis diwethaf o ran ffurfio addysg a grymuso unigolion.

 

1. Esboniwch gyd-destun a chefndir eich cyflwyniad.

  • Pa ddatblygiadau a fu a beth gyflawnwyd yn ystod y 12 mis diwethaf?

 

2. Disgrifiwch yr hyn a wnaethoch a'r heriau a fu.

  • Gweithgareddau a gynhaliwyd i ddwyn budd i'w haelodau
  • Mae modd dangos myfyrwyr yn arwain
  • Mae modd dangos cynwysoldeb wrth wneud penderfyniadau
  • Crëwyd neu cryfhawyd partneriaethau iach ymhlith partneriaid cydradd

 

3. Pa newidiadau a gyflawnwyd?

  • Deilliannau ac effaith yn cyd-fynd ag amcanion
  • Dangos yr effaith ar eu mudiad (polisi a newidiwyd, prosesau neu ymchwil i'r farchnad, pleidlais, datganiadau i'r wasg, fideos)
  • Dangos yr effaith ar y sefydliad rhiant (papur pwyllgor, polisi a newidiwyd, ymchwil i'r farchnad, datganiad i'r wasg, fideo)
  • Dangos yr effaith ar eu haelodaeth (ymchwil i'r farchnad, pleidlais, fideo).