Gwobr Cyfleoedd i Fyfyrwyr

Sy'n cydnabod cyfleoedd cynhwysfawr i fyfyrwyr sydd wedi cael effaith drawsffurfiol ar y bobl a gyfranogodd a'r byd o'u cwmpas. Gallai hyn fod yn ddigwyddiad, yn brosiect neu'n ymgyrch a gynhaliwyd gan glwb, cymdeithas, grŵp, cyfrwng neu RAG.

 

1. Esboniwch gyd-destun a chefndir eich cyflwyniad.

  • Sut daethant i wybod bod angen/eisiau newid?
  • Beth geisioch chi ei gyflawni?

 

2. Disgrifiwch yr hyn a wnaethoch a'r heriau a fu.

  • A oes modd iddynt ddangos tystiolaeth o fyfyrwyr yn arwain?

 

3. Pa newidiadau a gyflawnwyd?

  • Ydy'r deilliant a'r effaith yn cyd-fynd â'r amcanion a osodwyd?
  • A oes modd iddynt ddangos tystiolaeth o'r newid a grëwyd gan eu hymgyrch, digwyddiad, prosiect (datganiad i'r wasg/erthygl/papur pwyllgor/adroddiad effaith/fideo ayyb.)