Gwobr Amrywioldeb

Sy'n cydnabod Undebau Myfyrwyr sydd wedi dangos a chryfhau eu hymrwymiad i amrywioldeb a chydraddoldeb.

 

1. Esboniwch gyd-destun a chefndir eich cyflwyniad.

  • Sut daethoch i wybod bod angen gweithredu?
  • Pa amcanion a osodwyd?

 

2. Disgrifiwch yr hyn a wnaethoch a'r heriau a fu.

  • A oes modd i'r Undeb ddangos bod yr hyn a wnaed yn gynhwysol

 

3. Pa newidiadau a gyflawnwyd?

  • Pa bolisïau/prosesau a gafodd eu newid neu eu cyflwyno o ganlyniad? Sut mae hyn wedi effeithio ar y mudiad?
  • Pa ddeilliannau ac effeithiau a gyflawnodd prosiect/ymgyrch/syniadau'r Undeb?
  • Sut effeithiodd y gwaith hwn ar yr aelodaeth?