Gwobr Aelod Staff y Flwyddyn

Sy'n cydnabod aelodau staff sydd wedi byw gwerthoedd mudiad y myfyrwyr gan rymuso myfyrwyr i greu newid.

 

1. Disgrifiwch gefndir a chyd-destun eich cyflwyniad.

 

2. Disgrifiwch yr hyn a wnaed a'r heriau a fu.

  • Sut maent wedi meithrin cydweithio rhwng myfyrwyr ac aelodau o'r staff?

 

3. Beth fu canlyniad eu gwaith?

  • Mae modd dangos arweinyddiaeth a chynwysoldeb
  • Mae ymagwedd gydweithio wedi arwain at effaith er budd yr aelodaeth, y sefydliad, y gymuned neu fudiad y myfyrwyr.