Gwobr Addysg

Sy'n cydnabod prosiect/ymgyrch/menter sy'n ceisio gwella'r dysgu ac addysgu mewn addysg ôl-16, mynediad iddi neu gyrhaeddiad ynddi.

 

1. Disgrifiwch gefndir a chyd-destun eich gwaith.

  • Sut daethoch i wybod bod angen/eisiau newid?
  • Pa amcanion a osodwyd?

 

2. Disgrifiwch natur y gwaith a'r heriau a fu.

  • Pa bartneriaid a gafodd sylw?
  • A oes modd i'r Undeb ddangos cyfranogiad llais y dysgwr mewn rhannu addysg?

 

3. Pa newidiadau a gyflawnwyd?

  • Sut cafodd mynediad i addysg ei wella a pha rwystrau a gafodd eu dileu?
  • Sut mae hyn wedi effeithio ar eu bwriad?
  • Sut maent wedi effeithio ar yr aelodaeth bresennol/aelodaeth y dyfodol?