Categorïau

Cymerwch eiliad i ystyried pa gategori sydd yn gorau adlewyrchu'r person/pobl/undeb myfyrwyr rydych am gydnabod.

Gwobr Ymgyrchoedd
I gydnabod ymgyrchoedd effeithiol sy'n ymrymuso undebau myfyrwyr ac yn gwella bywydau myfyrwyr.

Gwobr Amrywiaeth
I gydnabod ymdrechion i gynyddu cydraddoldeb ac amrywiaeth a gwneud mudiad y myfyrwyr yn fwy cynhwysol.

Gwobr Addysg
I gydnabod prosiectau a gweithgareddau sydd wedi gwella mynediad i, neu gwella ansawdd, addysg ôl-16.

Tîm Swyddogion y Flwyddyn
I gydnabod timoedd swyddogion sydd wedi cydweithio i greu newid.

Undeb Myfyrwyr Addysg Bellach y Flwyddyn
I gydnabod cyraeddiadau undebau myfyrwyr addysg bellach yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Undeb Myfyrwyr Addysg Uwch y Flwyddyn
I gydnabod cyraeddiadau undebau myfyrwyr addysg uwch yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Aelod Staff y Flwyddyn
I gydnabod aelodau staff undebau myfyrwyr, y mae eu hymdrechion wedi ymrymuso myfyrwyr a gwneud undebau myfyrwyr yn effeithiol.